Networking

Oduvek ste želeli da uspostavite više kvalitetnijih veza u profesionalnom strategijskom okruženju?

Jedan od načina da to postignete jeste da posećujete događaje na kojima se kreću ljudi koje biste želeli da upoznate i sa kojima biste želeli da stupite u kontakt. Trudite se kada upoznate nekoga da budete pripremljeni, i da podelite neku korisnu informaciju sa njima.

Više saveta pogledajte na sledećem vlogu. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s