Kako napisati motivaciono pismo?

Osnovni cilj pisanja CV-a i motivacionog pisma? Da budete pozvani na intervju! Za razliku od CV-a koji predstavlja činjenice o vašem obrazovanju, iskustvu i veštinama koje posedujete motivaciono pismo treba da vam da lični pečat kako bi potencijalni poslodavac mogao da zaključi nešto više o vašem karakteru.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom pisanja motivacionog pisma?

  • Max dužinja 1 strana A4 formata ali je preporučljivo da bude na pola ili 3/4 strane.
  • Kao naslov/podnaslov navedite za koju poziciju unutar kompanije aplicirate.
  • Pokušajte da saznate ime osobe kojoj se obraćate (koristite website kompanije, Google, Linkedin…) Mnogo bolje zvuči to nego dear sir/madam, zar ne?
  • Prva rečenica je ključna i recite kako ćete dodati vrednost kompaniji! Fokus je na njima a ne na vama.
  • Par rečenica o vama ali ne prepričavajte CV.
  • Poslednja rečenica je poziv na akciju i treba da sadrži da se nadate da ćete imati priliku i da biste voleli da budete pozvani na intervju.

Uživajte u mom novom video blogu!
Pozdrav,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s